Máte otázku?
+420 603 357 606
0
Celkom: 0 €
0 € bez DPH
Pokračovať do košíka

Čo je hologram

Hologramy, holografické plomby a pečate sa stále viac využívajú na autorizáciu tlačovín, deklarovanie originality produktov, ale aj na pečatenie tých častí výrobkov, u ktorých je nutné spoľahlivo rozpoznať neautorizované vniknutie. Hologram sa stáva veľmi vyhľadávaným a efektívnym spôsobom ochrany pred falšovaním a zneužitím čohokoľvek, čo je možné hologramom opatriť. Definuje najvyšší štandard zabezpečenia, dodávajúci navyše označenému predmetu punc profesionality a originality. Všeobecne existuje celá rada postupov vytvorenia holografického obrazu a tiež rozličné spôsoby jeho využitia, vrátane pôvodne zamýšľaného ukladania dát na optické nosiče. Pri tvorbe holografických samolepiek sa pochopiteľne nevyužívajú všetky nákladné postupy, pochádzajúce z veľmi drahých výskumov v laboratóriách; nejedná sa napokon o technológiu uskladnenie dát. Čo majú ale všetky hologramy spoločné je vysoké rozlíšenie grafického výstupu, ktoré mnohonásobne prekračuje možnosti klasickej tlače. To je tiež jedna z vlastností, vďaka ktorej je veľmi sťažené jeho eventuálne falšovanie, ale tiež jedna z nutných podmienok pre vznik onoho typického "holografického" efektu. Navyše vysoké rozlíšenie dovoľuje hologram zaobstarať i ochrannými znakmi, o ktorých používateľ ani nebude vedieť, a bude ich možné kontrolovať len pomocou špeciálnych zariadení alebo dokonca len v laboratóriu. Jedná sa napríklad o mikrotext alebo mikrografiku, ktorá môže byť navyše podľa priania pri výrobe vyvedená tak, že bude čitateľná iba pri osvietení laserovým svetlom.

Všetky hologramy, ktoré sa používajú na vyššie uvedené úcely, sú fakticky tvorené špeciálnou fóliou s cielene zdeformovaným povrchom. Obraz samotný vzniká vďaka lámaniu a interferenciám práve na základe presne prepočítaných mikroskopických deformácií. Maska pre vytvorenie tejto siete "vrypov" je vytvorená na základe zákazníkom dodaných podkladov, teda podľa prakticky ľubovoľných grafických dát. Aj keď je podložka použitá pre výrobu hologramu dvojrozmerná, môže byť výsledný obraz vnímaný ako 3D vďaka špecifickým vlastnostiam holografického zobrazenia. 3D hologramy sme schopní tiež vyrobiť, ale je potrebné počítať so zložitejšou grafickou prípravou predlohy. Preto väčšina zákazníkov preferuje pre svoje aplikácie holografické nálepky vytvorené z 2D predlohy. Pre výrobu samolepky si môžete zvoliť z dvoch typov filmov - strieborný alebo zlatý.

Okrem vyššie uvedených metód výroby hologramov existuje samozrejme ešte niekoľko technológií, ktoré však zahŕňajú náročnejšiu prípravu výroby a vyššie náklady na výrobu plomby. Ak máte záujem o ďalšie typy hologramu, môžete nás samozrejme kontaktovať.

Každá z vyššie uvedených techník je aplikovateľná na dva typy samolepiacich médií; prvým z nich je veľmi tenká hladká fólia, na jej spodnej strane je nanesená kovová vrstva, ktorá je striebornej alebo zlatej farby - voľba farby je úplne na vás. Vlastným nositeľom holografického obrazu je práve vrstvička kovu, do ktorej je počas procesu výroby vypálený holografický motív. Fólia potom definuje mechanickú pevnosť celej plomby a slúži aj ako ochrana holografickej vrstvy pred mechanickým poškodením. Zo spodnej strany kovového povrchu je nanesená vrstva lepidla rovnako ako u klasických samolepiek. Pri pokuse o strhnutí plomby z miesta, kde bola nalepená, dôjde k jej poškodeniu. Miera poškodenia závisí na vlastnostiach povrchu, na ktorom bola nalepená. Prakticky je v podstate nemožné bez poškodenia hologram sňať a nalepiť na iné miesto; len je potrebné zabezpečiť, aby povrch, na ktorý bude plomba prilepená, nebol mastný. Druhým typom média je takzvaný deštruktívny "Void evident" film. Toto samolepiace médium je vyrobené tak, aby prípadný pokus o odlepenie plomby bol okamžite jasne viditeľný. Pri pokuse o strhnutie samolepky dôjde k jej úplne evidentnému poškodeniu. Plombu nie je možné bez poškodenia sňať ani za pomoci nahrievania filmu, napríklad teplovzdušnou pištoľou, ako je tomu u iných ochranných samolepiek. Pri pokuse o odstránenie dôjde k oddeleniu vymedzených častí holografickej plomby od filmu a časť zostane prilepená na podklade; zvyšná časť na filme. Časť, ktorá zostane na filme, je daná zvoleným podkladovým médiom. K dispozícii sú štyri predvyrobené médiá, ktoré po strhnutí zanechávajú tak na povrchu filmu, ako aj na mieste, kde bola plomba prilepená, jasne čitateľný text, a to podľa voľby jeden z týchto: "VOID", "ORIGINAL", "Canceled" alebo grafický pravidelný motív podobný včelím plástom, ktorý zostane po strhnutí plomby viditeľný ako na predmete, tak na fólii. Význam slova "original" nie je nutné približovať; "VOID" znamená v angličtine "neplatný" a vyjadruje rovnako ako "CANCELLED" (zrušený) porušenie písaných či nepísaných dohôd alebo záruk spôsobených práve odlepením plomby. Táto technológia sa uplatňuje všade, kde by eventuálne poškodenie plomby znamenalo neautorizovaný prístup do chránených priestorov, ako sú vnútorné časti elektronických systémov, zapečatené dokumenty, schránky na presun cenných predmetov alebo väčšími plombami pečatené dvere batožinových priestorov atď.

Veľkosť jednotlivých samolepiek vás pri tvorbe návrhu neobmedzuje a bude tak vždy zodpovedať požiadavkám vašej aplikácie. Prakticky je možné vyrobiť holografické plomby o priemere 3 mm, na nalepenie na hlavičky skrutiek pre ochranu pred neautorizovaným prístupom, rovnako tak, ako nie je problém vyrobiť hologramy o veľkosti A4. Všetky samolepky budú samozrejme pri výrobe orezané na vami stanovené rozmery a budú dodané na hárkoch do veľkosti A4 alebo v roliach. Orezané budú podľa tvaru, ktorý si stanovíte pri grafickom návrhu plomby. V podstate je možné vyrobiť plombu akýchkoľvek tvarov, ale je nutné vziať do úvahy ich, pokiaľ možno, ľahkú prenositeľnosť na predmet, na ktorom má byť nalepená ... Z tohto dôvodu odporúčame voliť z týchto tvarov: kruh, elipsa, ovál, štvorec alebo obdĺžnik, štvorec alebo obdĺžnik so zaoblenými rohmi, trojuholník, n-uholník a podobné pravidelné útvary.

Ak ste si z vyššie uvedenej ponuky možností urobili predstavu o tom, ako má vyzerať holografická plomba spĺňajúca všetko potrebné pre vašu aplikáciu, je nutné stvoriť jej digitálnu predlohu. Ak máte možnosť použiť niektorý z vektorových grafických editorov (odporúčame Corel Draw) a dostatok skúseností pre vytvorenie predlohy, môžete nám návrh zaslať priamo ako súbor s vektorovými dátami. Samozrejme vám návrh radi pripravíme sami podľa zadaných špecifikácií. V prípade jednoduchších motívov stačí ich slovný popis s presnými rozmermi, na základe ktorého vám bude mailom zaslaný grafický návrh, prípadne viac variantov návrhov. Po korekcii a odsúhlasení konečnej grafickej podoby je možné okamžite začať výrobu holografických samolepiek. V prípade, že potrebujete plomby malých rozmerov, dôrazne odporúčame v priebehu návrhu tieto plomby vytlačiť na obyčajnej tlačiarni presne v tých rozmeroch, v akých má byť hologram vyrobený. Veľakrát sa stáva, že množstvo textových a grafických informácií trochu presahuje možnosti malého formátu a výsledkom je malá plôška preplnená informáciami, ktoré sa dajú síce bez problémov prečítať, ale len s využitím mikroskopu. Táto skutočnosť je väčšinou zle viditeľná vo chvíli, kedy máte svoj návrh zobrazený na 24"monitore v grafickom editore.

Aplikáciou zákaznícke holografické fólie alebo samolepiaceho deštruktívneho hologramu, deštruktívne etikety alebo deštruktívne fólie zadovážite predmet prvkom, ktorý nie je možné žiadnymi bežnými polygrafickými metódami úspešne napodobniť. V prípade, že zákazkovým hologramom opatrená tlačovina, rovnako tak nebude možné túto tlačovinu verne reprodukovať. Toto je jedným z hlavných benefitov použitie hologramových etikiet a samolepiek, ktorým ich zoznam začína.

Hologramové samolepky sú vyrábané lisovaním do plastovej pokovovanej alebo transparentnej fólie. Na spodnú vrstvu samolepky (na kovovú vrstvu) je potom nanášané akrylátové lepidlo. Holografická etiketa má teda celkom tri vrstvy, ktorých charakteristiky môžu byť volené podľa Vašich potrieb a zamýšľaného použitia samolepky.

Vrchnú vrstvu holografickej etikety tvorí plastová fólia - veľmi tenký priehľadný film. Film pre tlač samolepiek je možné vyrobiť z materiálov OPP, PVC a PET. Najpoužívanejším materiálom pre holografické samolepky je PET (termoplast polyetyléntereftalát) v takmer amorfnej forme, ktorá zaručuje vysokú transparentnosť. Všetky hologramové etikety sú štandardne vyrábané na PET filme, pretože tento materiál takmer bezo zvyšku napĺňa všetky požadované vlastnosti. Medzi cenené vlastnosti patrí vysoká odolnosť proti širokej škále chemikálií, mechanická pevnosť, extrémne vysoká nepriepustnosť kvapalín i plynov, nízka teplotná dilatácia a odolnosť voči vysokým teplotám, ktorá dovoľuje laminovanie holografických plomb rovnako ako potlač v laserovej tlačiarni (teplota topenia PET je cca 267 ° C ). Alternatívu mu tvorí orientovaný polypropylén (Oriented Polypropylene), ktorý sa pre svoju vyššiu pevnosť v ťahu používa najmä ako baliaci materiál. Na úcely holografických materiálov sa z neho teda nerobia samolepky, ale dlhometrážne baliace materiály namotané na roliach. Po celej ploche sú samozrejme opatrené cyklicky sa opakujúcimi zákazníckymi holografickými motívmi. Nanášanie lepidla pri hologramových baliacich fóliách OPP odpadá. PVC sa v spojení s holografickým tlačou dá použiť pre špeciálne aplikácie ako baliaci materiál pre potraviny (pre priamy styk s potravinami). Keďže PVC film sa vyznačuje značnou mechanickou rozťažnosťou, musí byť pre tvorbu holografickej fólie kombinovaný s ďalšími vrstvami iných materiálov ako je OPP alebo PET. Takýto film potom tiež môže byť použitý na výrobu holografických periodicky sa opakujúcich vzorov určených na balenie.

Ďalším voliteľným parametrom nosnej fólie hologramov je hrúbka filmu. Pre štandardné aplikácie samolepiek nie je tento údaj nijako podstatný a hologramy sú vytlačené na PET film o hrúbke 67 mikrónov. Pre Vaše špeciálne aplikácie etikiet alebo baliacich materiálov máte možnosť voliť hrúbku fólie od hodnoty 20 mikrónov. Pri zákazníckej voľbe hrúbky bude cena kalkulovaná individuálne. Všetky ceny uvedené na našich stránkach predpokladajú využitie štandardnej fólie PET - 67 mikrónov ako nosného materiálu.
Prostrednú z troch vrstiev sendviča samolepiacej etikety tvorí veľmi tenká metalická vrstva, do ktorej je prevedená samotná holografická razba. Práve táto vrstva je nosným médiom pre dúhovými prechodmi vyvedené obrazce obsiahnuté vo Vašom návrhu. Vrchná vrstva v podobe plastického filmu dáva samolepke mechanickú pevnosť a chráni kovovú vrstvu pred poškodením.

Najčastejšie sa v praxi pre holografické nálepky používa hliníková vrstva, ktorá dodáva hologramom typický vzhľad striebristých odrazových plôch s dúhovými nádychmi. Strieborná farba podkladu ponúka najplastickejšie, najfarebnejšie a najvýraznejšie efekty aj pri veľmi zlom osvetlení. Najdokonalejšie efekty sú dosiahnuté pri plnom slnečnom svetle.

hologramové folie
Okrem najznámejšej striebornej farby hologramov však môžete voliť aj z iných farieb tak, aby farba samolepky čo najviac vyhovovala Vašim zámerom. Farba nosnej fólie zostáva nezmenená a farbonosnú zložku podľa Vašej voľby ponesie vrstvička kovu, do ktorej je hologram tlačený. Medzi hojne využívané farby patrí okrem striebornej tiež zlatá; pre tieto najčastejšie využívané farby sú kalkulované ceny uvedené na našich stránkach. Voliť však môžete aj z modrej, zelenej, žltej, červenej ... Cena pre tieto farby médií bude kalkulovaná individuálne s konkrétnou zákazkou.
Po fyzickom vytvorenie holografické samolepky, teda vylisovaní grafických prvkov do nosného kovového filmu je hologram ako taký prakticky hotový. Bude obsahovať toľko vrstiev, koľko dovoľovala použitá metóda jeho výroby. V tejto fáze produkcie však môže byť použitá ďalšia metóda, ktorá fakticky pridá vášmu návrhu ďalšiu vrstvu alebo môže byť využitá ako veľmi efektný tvorivý prvok. V ďalšej vrtvě je totiž možné definovať transparentnosť. Z pohľadu digitálneho spracovania obrazu sa jedná o jednobitové alfa kanál. Na hotový nosný kovový film s holografickým reliéfom sa nanesie fotocitlivá vrstva. Tá sa osvieti cez šablónu, vyrobenú na základe grafického zadania demetalizační vrstvy. potom je fotocitlivý povrch chemicky vyvolaný az neosvícených miest zmyť krycí film. Následne je holografická fólia olejované v kyseline, ktorá odleptá nekrytá miesta nosnej vrstvy. Holografická razba, ktoré mali byť vidieť nie je týmto procesom dotknuté, zato ostatné miesta sú odleptania a zostanú teda transparentné.

Táto metóda sa dá využiť bez ohľadu na predchádzajúcu prípravu hologramu (jednovrstvový, dvouvyrstvý, s masterom ...) a môže slúžiť na číslovanie alebo popisovanie textom. Táto vrstva je vždy dobre viditeľná a čitateľná. Ďalej je možné týmto postupom vytvárať priehľadná okienka napríklad pre zviditeľnenie sériových čísel, cez ktoré bude bezpečnostná samolepka prelepená. Demetalizace sa tiež používa na výrobu transparentných hologramov, ktoré nemajú zakrývať obrázky, cez ktoré sú prelepené. V neposlednom rade sa jedná o metódu, ktorá dovoľuje vytvoriť nálepku s ľubovoľne tvarovanými okraji - napríklad v tvare pečate či listu s opáleným okraji. Ukážky použitia tohto postupu nájdete v sekcii predvyrobené demetalizované bezpečnostné samolepky.
Po vylisovaní hologramu do kovovej fólie na nosnom plastovom filme je etiketa hotová, na to, aby sa z nej stala samolepka, je potrebné naniesť vrstvu poslednú - lepidlo. Na spodnú kovovú plochu je rovnomerne nanesená veľmi tenká vrstva permanentného transparentného akrylového lepidla.

Možnosť voľby pri návrhu vlastných samolepiek predstavuje v tejto vrstve technológia Tamper-evident čiže Void-evident. Lepidlo nie je u týchto typov samolepiek nanášané na celú plochu hologramu, ale cez šablónu so špecifickým vzorom. Pri odtrhnutí samolepky nedôjde v nepodlepených miestach k oddeleniu kovového filmu od plastovej fólie a k zviditeľneniu grafiky, ktorá bola použitá pre tvorbu šablóny. Takto vyrobené samolepky vykazujú zvýšenú citlivosť na pokusy o neoprávnené odlepenie a reagujú naň špecifickým poškodením nosnej kovovej vrstvy - odhalením slov "VOID", "ORIGINAL", "Canceled" alebo pravidelného grafického emblému (záleží od typu zvoleného podkladového média). Na prvý pohľad je zrejmé, že hologram bol čo i len z časti odlúpnutý. Pokusy o opätovné prilepenie už nič nezmenia na viditeľnosti odhalených slov. Uvedená technológia výrazne zvyšuje bezpečnostnú hodnotu plomby, lebo aj keby sa potenciálnemu narušiteľmi podarilo zo zle odmasteného či drsného povrchu plombu sňať, bude navždy poznamenaná odhalením dobre viditeľných textov.

Pri objednávke tamper evident samolepiek môžete voliť z vyššie uvedených slov alebo si vytvoriť svoju vlastnú grafiku zloženú zo slov či emblémov. Voľba užívateľského podkladu bude samozrejme finančne náročnejšia než použitie generálne používaných vzorov z ponuky.TYP 1 – Nereziduální samolepka s destrukčním VOID povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 2 – Vinylová samolepka s hologramovou vrstvou a destrukčním povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 3 – Dvouvrstvá hologramová samolepka s destrukčním VOID povrchem (zesílené lepidlo)
TYP 4 – Dvouvrstvá hologramová samolepka se sítotiskem a čtvercovým VOID povrchem
TYP 5 – Dvouvrstvá samolepka se standartním bezpečnostním povrchem
TYP 6 – Jednovrstvá hologramová samolepka s destrukčním VOID povrchem
TYP 7 – Mastrová samolepka bez bezpečnostní vrstvy s nereziduálním povrchem
TYP 8 – Dvouvrstvá samolepka s destrukčním HoneyComp (plástvovým) povrchem
Ďalším variantom lepenia je takzvaná hot-stamp technológia, teda horúca razba holografických etikiet. Na kovovú stranu je namiesto permanentného lepidla aplikovaná vrstva teplotavného lepidla. Lisovanie hologramu na podklad dochádza za tepla, čím sa lepidlo aktivuje. Horúcou razbou je možné hologramy nanášať na papier aj plasty, dôjde k extrémne pevnému spojeniu s podkladom. Vlisovaný hologram navyše prakticky vôbec nevystupuje z roviny podkladu a stáva sa jeho veľmi prirodzene vyzerajúce súčasťou. Horúca razba je spravidla vykonávaná strojovo a preto nie sú samolepky usporiadané vedľa seba v rastri, ale na nekonečnom úzkom páse tak, aby si ich mohol stroj sám odvíjať.
 
  
Holografické etikety pre hot stamp lisovanie na páske pre založenie do stroja.
 
Odskúšali sme zosilnenú vrstvu lepidla pre holografické etikety, určené na problematickejšie (drsné) povrchy; túto možnosť môžete teraz využiť aj pri svojich návrhoch samolepiek. Sami si môžete samolepku s vyššou lepivou vrstvou vyskúšať priamo pre Vašu aplikáciu. Nájdete ju v skladových samolepkách - Flip-flop viacvrstvová holografická plomba. Viac o problematike súdržnosti samolepky s povrchom nájdete v nasledujúcej stati.

Štandardne sú holografické samolepky vyrábané na veľmi tenkom PVC filme, ktorého hrúbka sa pohybuje okolo 30 mikrometrov. Zámerom je vyrobiť samolepku čo najtenšie, aby čo najmenej narušovala plochu polepeného povrchu, teda aby nevytvárala rušivý reliéf a nebola po nalepení ohraničená príliš vysokými hranami. Čím tenší je PVC film, tým je samolepka odolnejšia proti nechcenému aj chcenému odlepeniu - pri týchto enormne nízkych hrúbkach ju nie je možné pri pokuse o odlepenie podobrať nechtom alebo ostrím žiletky a dochádza k okamžitému znateľnému poškodeniu. Vzhľadom k určeniu hologramových samolepiacich materiálov je nemožnosť odlepenie samolepky dôležitým a sledovaným parametrom. Veľkú úlohu tu hrá vrstva lepidla, ktoré je nanesené na jej spodnej strane.

Vrstva lepidla, ktoré sa používa ako spodná časť holografických samolepiacich materiálov nesmie svojou hrúbkou z vyššie uvedených dôvodov zbytočne zvyšovať profil samolepky a jeho nános je extrémne tenký. Pre tieto aplikácie je použité vysoko kvalitné hydrogélové lepidlo.

Pre dosiahnutie očakávanej priľnavosti k povrchu po prilepení samolepky však nestačí len dodržanie všetkých výrobných postupov; rovnako dôležitá je fáza aplikácie, teda vlastné prilepenie samolepky na cielené miesto. Túto procedúru vykonávate väčšinou Vy sami. Zoberte preto prosím na vedomie dve nasledujúce dôležité informácie:
ni najlepšie lepidlo neudrží samolepku na povrchu, ktorý je mastný. Rovnako tak, ako hologram ľahko odlúpnete z mastného archu, na ktorom ste vyrezané samolepky dostali, sa bude správať po prilepení na neodmastené povrchy. V prípade papiera alebo napríklad smaltovanej keramiky sa väčšinou odmasťovaním zaoberať nemusíte, ale mnohé priemyselné výrobky prichádzajú s olejmi alebo mazivami do styku počas výrobného procesu. Nemusí sa ale ani zďaleka jednať len o priemysel, kde je nutnosť odmastenia pred prilepením samolepky evidentná. Aj obyčajné obchytanie povrchu pred prilepením hologramu môže mať za následok zníženie súdržnosti s plochou, pretože povrch prstov býva zvyčajne nad očakávania mastný. Pred aplikáciou samolepky na takéto plochy odporúčame použiť chemický prostriedok pre odmastenie, teda vhodné rozpúšťadlo. To je nutné zvoliť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu označovaného predmetu. Za úplne univerzálne a efektívne je možné označiť čistý lieh alebo izopropyl alkohol - druhý menovaný nemusí byť vhodný pre čistenie sklenených čírych povrchov, pretože môže zanechávať po zaschnutí bielej stopy rovnako ako hrubo denaturovaný lieh. Pred aplikáciou samolepiek na veľmi mastné povrchy, najmä priemyselných súčastí môžeme odporučiť technický benzín. Ako úplne nevhodné pre tieto aplikácie sa javí použitie nafty alebo klasického benzínu pre spaľovacie motory; nanášanie týchto látok je z hľadiska odmastenia kontraproduktívne. Na kovové diely, ktoré prišli počas výroby alebo skúšok do priameho kontaktu s mazivami, je možné použiť odmasťovač zo všetkých najefektívnejší - aceton. Pri práci s týmto rozpúšťadlom je však nutné dbať na ochranu zdravia (najmä vetranie) a zabezpečiť, aby nedošlo k eventuálnemu kontaktu s plastovými časťami čisteného produktu, ktoré by boli rozpúšťadlom ihneď nenávratne poškodené.
Okrem čistoty povrchu je dôležitá jeho samotná štruktúra. Úplne nezáleží na tom, či je povrch savý alebo nie. Rozhodujúce je, ako je povrch hladký resp. zdrsnený. Leštené kovové povrchy, chrómované a glazované časti, hladké plastové či sklenené povrchy vytvárajú úplne ideálne miesto pre nalepenie hologramu, lebo tu bude prilepený celou plochou. Z takých miest ho zaručene nie je možné bez poškodenia sňať. V prípade zdrsnených povrchov bude bohužiaľ miera priľnavosti klesať. Neznamená to ale, že by sa na týchto povrchoch hologramy nedali použiť, pretože majú vďaka kvalitnému lepidlu v tomto smere veľkú rezervu. S mierou nerovností budú ale stúpať nároky na odmastenie zdrsneného povrchu. Z mikroskopického pohľadu predstavuje drsný povrch akúsi kopcovitú krajinu a výrazne znižuje plochu, ktorou bude skrze lepidlo samolepka prichytená. Z dôvodu tenkej vrstvy lepidla tvoria využiteľné plochy len vrcholky oných "kopcov". Ak je to možné, odporúčame olepovať predmet / výrobok na takom mieste (na časti z najvhodnejšieho materiálu), ktoré bude štruktúrou povrchu najlepšie zodpovedať parametrom pre najväčšiu priľnavosť. Veľký problém môže predstavovať nelakovaný drevený povrch; tu je nutné vykonať praktické skúšky prilepením samolepky pretože povrch dreva môže byť opracovaný rozličnými spôsobmi s rôznymi stupňami hladkosti. Ďalšia možnosť riešenia spočíva v použití zvýšenej vrstvy lepidla. Túto voľbu môžete použiť pri navrhovaní a objednávaní samolepky podľa Vášho návrhu.

Ak plánujete vybaviť holografickou samolepkou predmet, ktorý môže mať podľa vyššie popísaného potenciálne problematický povrch, odporúčame objednať najprv vzorky samolepiek a vyskúšať, ako budú na danom povrchu držať. Medzi vzorkami si nezabudnite objednať aj Flip-flop viacvrstvovú holografickú plombu, ktorá disponuje oveľa vyššou vrstvou lepidla práve za úcelom lepšej priľnavosti na drsnejších povrchoch. Zosilnenú vrstvu lepidla pochopiteľne môžete požadovať pri objednávke samolepiek podľa Vášho návrhu.
Hologramový master sa nazýva originál lisovacie formy pre reprodukciu hologramov - jedná sa o dosku, do ktorej je laserom vypálený presný matematicky generovaný obraz podľa grafických návrhov hologramu. Pre potreby razby veľkého množstva kópií sa musí vyrobiť kópie tohto mastera. Pre razbu sa spravidla používa niklová raznice - teda niklová dosky s "vytlačeným" obrazom hologramu. Existuje mnoho typov hologramov av súvislosti s tým tiež niekoľko zůsobů výroby lisovacej matrice. Master môže byť vyrobený vypálením pomocou koherentného kolimovaného laserového zväzku žiarenia priamo na leštenú kovovú dosku. Týmto procesom je priamo vytvorená pozitívna lisovacie matrice. Používanejšie z metód je použitie laserových žiaričov s podstatne menšími výkonmi a teda lacnejšieho zariadenia s tým, že sa užíva fotocesty - osvetľuje sa nie kovová, ale sklenená doska s vrstvičkou fotosenzitívneho materiálu, ktorý je po osvietení celého skla chemicky vyvolaný az osvetlených / neosvetlených (pozitívna / negatívny foto materiál) odleptania. Takto vzniknutý master nie je možné použiť k razbe hologramov na bubnových lisoch a preto sa z neho musí vytvoriť kovová kópie. Sklenená doska s holografickým vzorom je postriebrená striebornými parami. Následne vzniknuté vodivé vrstvy sa využíva buď priamo ku galvanizáciu niklom alebo na výrobu kópií pomocou procesu zvaného "electronic forming" ktorého výstupom je niklová doska pre razbu. Razníc môže byť vyrobené toľko, koľko bude potrebné pre precíznu výrobu podľa množstva požadovaného objednávateľom hologramov.
Giloš je ďalším z grafických zabezpečovacích prostriedkov, ktorý môžete využiť vo svojom návrhu hologramov. Giloš (guilloche) je tvorený tenkými vlnovitými čiarami, ktoré tvoria ornamentálne vzory (ružice) pre mnohých známe z detstva vďaka hre Inšpiro. Zložité geometrické útvary gilošov slúžia k zabezpečeniu rovnako tak ako k dekoratívnym účelom. Typickým užitím je ochrana väčšiny štátnych dokumentov vysokej dôležitosti a najmä k zaisteniu bankoviek proti falšovaniu. Gilošový výplet nájdete napr. na občianskych, vodičských a zbrojných preukazoch, pasoch, technických preukazoch, dialničných známkach, vysvedčeniach, živnostenských listoch a pochopiteľne na všetkých papierových platidlách. Práve papierové peniaze a cenné papiere sú odvekými aplikáciami gilošované. V dávnejších dobách bolo nutné k vytvoreniu giloša použiť dômyselné mechanické stroje - gilošírky (gilošérky), ktoré využívali podobný princíp, ako už zmienené Inšpiro a ryli do kovovej dosky tenké vlnovité línie, komplikovaný mnohokrát sa krížiaci a vytvárajúci nezameniteľný pravidelný geometrický útvar podľa mechanického nastavenia gilošírky. Táto raznica je potom použitá, ako tlačová doska pre podkladovú tlač zabezpečovaných dokumentov a najmä cenín. Čím vyšší stupeň ochrany je požadovaný, tým tenšia línia, hustejšia tlač liniek a vo vzore je použitý vyšší počet krížení.

Návrh hologramu nebo vinylovej samolepky s gilošom

Pokiaľ váš vektorový grafický nástroj umožňuje vytvoriť gilošový vzor, zakomponujte ho jednoducho do jednej z vrstiev návrhu. Ak chcete na svoj návrh použiť gilošovú podtlač, navrhneme vám vlastný gilošový ornament ako podklad. Rovnako tak sme schopní vytvoriť ornamenty tohto typu, ako rozetu okolo vami dodanými grafickými prvkami. Stačí nás kontaktovať a popísať svoju predstavu.