Máte otázku?
+420 603 357 606
0
Celkom: 0 €
0 € bez DPH
Pokračovať do košíka

Vrátenie tovaru

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. IV.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v uvedenej dvojtýždňové lehote. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim viď nižšie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je bezpodmienečne vyžadované v písomnej forme a musia byť kupujúcim podpísané. Podpísaný dokument je možné naskenovať a zaslať ako prílohu elektronickou poštou na adresu info@hologram-vyroba.sk alebo poštou ako listinu na adresu prevádzky. Nepodpísaný či neúplne vyplnený formulár nemá účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Viac informácií o odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

 

Iba pre spotrebiteľov: Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy - Lukáš Urbanec